กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( เปิดรับสมัครวันที่ 8 สิงหาคม 2561 – 22 สิงหาคม 2561 )

รับสมัครงาน หางานใหม่ กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( เปิดรับสมัครวันที่ 8 สิงหาคม 2561 – 22 สิงหาคม 2561 )

จังหวัดชลบุรี – รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( เปิดรับสมัครวันที่ 8 สิงหาคม 2561 – 22 สิงหาคม 2561 ) 1 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา 2) เป็นผู้พิการตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 แล…ะแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ข้อ 3 (3) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 2 ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2) เป็นผู้พิการตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังค… – งานประจำ – ฟูลไทม์

สนใจงานนี้คลิกที่นี่

ท่านกำลังมองจัดหา หางานใหม่ กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( เปิดรับสมัครวันที่ 8 สิงหาคม 2561 – 22 สิงหาคม 2561 ) เว็บเราได้รับเก็บหางานใหม่ต่างๆภายในเมืองไทยไว้อย่างหลายอาชีพ จากบริษัทชั้นนำทั่วกันเมืองไทย หางานใหม่ดีๆ คราวดีๆ คอยท่านแน่แท้

9 August 2018 | 1:37 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

แจ้งลบ