เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย กรุงเทพมหานคร **ด่วนมาก

รับสมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย กรุงเทพมหานคร **ด่วนมาก

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนคุณภาพดีเยี่ยมประเภทหนังสือเรียนระดับปฐมวัย สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) การเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย(E-Learning) ผลิตคอนเทนต์ ระบบLMS สำหรับเด็กปฐมวัย ประถม และมัธยมศึกษา จัดอบรมบุคลากรสำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย กรุงเทพมหานคร **ด่วนมาก** บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ แบบเรียน และเครื่องใช้ตามสำนักงาน วัสดุทา…งการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีฐานลูกค้าตามโรงเรียนภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงร้านค้าทั่วประเทศ โดยลักษณะงานเป็นการนำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัยและสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และร้านค้า ในพื้นที่ ที่ตนเองรับผิดชอบ ***สัมภาษณ์งานที่กรุงเทพมหานครและปฎิบัติงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร*** อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามตกลง สวัสดิการ : 1.กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 2.เบี้ยขยัน 3.การฝึกอบรมและกิจกรรมพนักง… – งานประจำ – ฟูลไทม์

สนใจงานนี้คลิกที่นี่

คุณกำลังมองแลหา หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย กรุงเทพมหานคร **ด่วนมาก เวบไซด์ได้มารวบรวมหางานใหม่ต่างๆภายในThaiไว้แบบเพียบอาชีพ จากบริษัทชั้นยอดทั่วกันThai หางานใหม่ดีๆ ช่องทางดีๆ เฝ้ารอคุณชัว

9 August 2018 | 5:56 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

แจ้งลบ