เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์ (ประสานงานราชการ)

งาน งานว่าง เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์ (ประสานงานราชการ)

สีลม, บางรัก, กรุงเทพฯ – ิจกรรมประจำปี และสวัสดิการอื่นๆ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์ (ประสานงานราชการ) รายละเอียดของงาน – ประสานงานในการเปิดสาขาใหม่ ติดต่อกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่องที่ดิน , ไฟฟ้า ,ประปา , ทะเบียนบ้าน เป็นต้น – ประสานงานกับเจ้าของที่ดินหรือผู้เช่า เกี่ยวกับสัญญาเช่าต่างๆ – เป็นตัวแทนบริษัทไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและส่วนราชการ – งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 3 18,000-25,000 คุณสมบัติผู้สมัคร เพ…ศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี จบการศึกษาสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน มีมนุษยสัมพนธ์ที่ดี และมีภาพลักษณ์ที่ดี สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร – สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now) – ส่งประวัติส่วนตัวมาทาง Email ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด อาคาร 393 เลขที่ 393 ชั้น 6 ถนนสีลม แข… – งานประจำ – ฟูลไทม์

สนใจงานนี้คลิก

ท่านกำลังมุ่งค้น งานว่าง เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์ (ประสานงานราชการ) เวบหาได้รวบรวมงานว่างต่างๆภายในประเทศไทยไว้เพียบอาชีพ จากบริษัทแนวหน้าตลอดประเทศไทย งานว่างดีๆ ทางเลือกดีๆ รอคอยท่านชัว

10 July 2018 | 10:36 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

แจ้งลบ